Hooibeekhoeve 2019


Hoogtepunten

Geslaagde renovatie gevierd met publieksopening

Meer dan 2000 leerlingen en andere bezoekers zakken jaarlijks af naar het provinciale praktijkbedrijf Hooibeekhoeve in Geel voor een boerderijbezoek, een plattelandsactiviteit, een vergadering of een of ander evenement. Sinds medio 2019 wacht hen een warm onthaal in de vernieuwde gebouwen. Op zaterdag 11 mei 2019 was iedereen welkom om het nieuwe gebouw te ontdekken tijdens het event LandInZicht (PDPO). De publieke ruimtes zijn ontworpen op maat van de bezoekers en voorzien van wifi en allerhande audiovisuele materialen. Uniek zijn de streekelementen die in elke ruimte terugkomen: van foto’s tot citaten en een historische tijdlijn.

In 2019 ontving Hooibeekhoeve 1918 geïnteresseerden voor een educatief bezoek. Dit waren veelal leerlingen. De 613 landbouwstudenten en - leerkrachten die naar Hooibeekhoeve kwamen voor een praktijkles zijn niet vervat in de educatieve bezoeken.

Hooibeekhoeve diversifieert in teelten dankzij nieuwe zaaimachine en rotoreg

Landbouw kan zijn voordeel halen uit de (omliggende) natuur. Dat wordt FAB of Functionele AgroBiodiversiteit genoemd. Wanneer je op je bedrijf acties onderneemt om deze FAB te verhogen, spreken we van een FAB-maatregel. Binnen het Interreg-project FABulous Farmers worden 10 verschillende FAB-maatregelen bestudeerd in 12 pilootgebieden verspreid over 5 landen. Het onderzoek van Hooibeekhoeve spitst zich voornamelijk toe op het bodemleven. Hooibeekhoeve bekijkt onder meer de positieve effecten van vruchtwisseling en toediening van organisch materiaal, verdiept zich in groenbedekkers en bekijkt de mogelijkheden van andere teelten.

Om ook vele andere gewassen, groenbedekkers en vlinderbloemigen te kunnen zaaien, schafte Hooibeekhoeve met steun van de provincie Antwerpen, Vlaanderen en Europa een nieuwe zaaimachine en rotoreg aan (zie foto).

Koesensor komt naar je toe

Het kennisplatform Koesensor organiseerde in november 2019 op 3 verschillende locaties in Vlaanderen een workshop over robotsoftware gericht op melkveehouders die overwegen om de overstap te maken naar robotmelken of die opnieuw willen investeren in een automatisch melksysteem. Elk merk van melkrobot heeft immers zijn eigen softwaresysteem waar je als melkveehouder dagelijks mee zal moeten werken. Bij de aankoop van een automatisch melksysteem is het dus een goed idee om je niet alleen goed te informeren over de robot maar ook over de bijhorende software. De workshops startten elk met een voorstelling van het kennisplatform Koesensor en een algemene presentatie over robotmelken. Hierin werd aandacht besteed aan de economische realiteit van robotmelken, het effect op de uiergezondheid en de melkkwaliteit, het water- en energieverbruik van melkrobots en het belang van een goede fokkerij.

Lees hier het volledige verslag van de workshops over melken met een robot en neem een kijkje op het kennisplatform Koesensor.

Hooibeekhoeve op tv

Hoe kan landbouw zijn voordeel halen uit de omliggende natuur? Dat is waar functionele agrobiodiversiteit – of kortweg FAB – om draait.

Voor het Interreg-project FABulous Farmers werkt Hooibeekhoeve samen met partners uit vijf landen in 12 pilootgebieden. Het onderzoek van Hooibeekhoeve spitst zich voornamelijk toe op het bodemleven.

De landbouwsector is vandaag sterk afhankelijk van externe inputs zoals meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Door gebruik te maken van functionele agrobiodiversiteit kunnen landbouwers meer halen uit de natuur en hebben ze minder behoefte aan bestrijdingsmiddelen en chemische meststoffen. Dat is een win-winsituatie op alle gebieden.

Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) investeerde in proefveldhakselaar met steun van Vlaanderen.”

Van links naar rechts: gedeputeerden Kathleen Helsen en Ludwig Caluwé, minister van Landbouw Koen Van den Heuvel, projectingenieur Gert Van de Ven en directeur Ilse Van den Broeck (beide Hooibeekhoeve).

Aan de slag

Bodembox

BodemIDee geeft een overzicht van de kwaliteiten en werkpunten van je bodem. De Bodembox geeft dan weer aan hoe je deze werkpunten best aanpakt en wat de kostprijs hiervan is. Met behulp van deze tool zie je duidelijk de voor- en nadelen per maatregel. Je merkt ook het effect op de (gelinkte) bodemparameter(s).

Meer informatie

Een stabiele oogst begint met een stabiele bodem. In het Interreg-project Leve(n) de bodem trekken kennispendelaars naar het veld met de BodemIDee. Dit is een soort identiteitskaart van de bodem die verschillende parameters bundelt.

Beslisboom groenbedekkers

Deze tool is een gratis exceltoepassing die landbouwers helpt de juiste keuze in groenbedekkers te maken. Groenbedekkers spelen een belangrijke rol in het onderhouden van een goede bodemkwaliteit en zijn ook belangrijk als vanggewas in MestActiePlan (MAP) 6.

Meer informatie

Publicaties

Verlengen levensduur melkvee

image

De levensduur van melkvee verlengen is goed voor boer en klimaat. Koeien die langer op het melkveebedrijf blijven, renderen immers het meest op vlak van melkproductie en efficiëntie. Evenveel melk met minder dieren betekent ook een lagere methaanuitstoot per liter melk. Om Vlaamse melkveehouders bewust te maken van de voordelen van levensduurverlenging bij hun dieren, sloegen Inagro, ILVO en Hooibeekhoeve de handen in elkaar. Bekijk hier de volledige publicatie.

Naar een betere jongvee-opfok

image

De kwaliteit van de eerste melk van de koe die net gekalfd heeft, is erg belangrijk. In deze publicatie leer je hoe je de kwaliteit van biestmelk kan meten, want ook hier geldt 'meten is weten'. Een goed biestbeleid zorgt er onder andere voor dat kalveren een betere weerstand hebben in de eerste levensfase. Je komt ook meer te weten over de ideale huisvesting voor het jonge kalf. Bekijk de brochure hier...

Lancering website om scholen warm te maken voor boerderijbezoeken

Hooibeekhoeve lanceerde in december 2019 www.bezoekdeboerderij.be. Via deze webstek kunnen scholen, verenigingen of andere groepen na enkele muisklikken een boerderijbezoek boeken. Momenteel kies je tussen 45 boerderijen actief in (melk)veehouderij en (glas)tuinbouw die geografisch gezien mooi verspreid zijn over de provincie Antwerpen. Op 2 december testte een delegatie van 51 leerlingen van het eerste leerjaar van de Lintse school Mater Christi het aanbod van Gasthuishoeve Boshoek in Hove uit.

Met de lancering van deze website uit provincie Antwerpen de ambitie om de aanpak van landschapseducatie te professionaliseren. Hooibeekhoeve ondersteunt zo een lerend netwerk van boerderijen die aan landbouweducatie voor kleuters, lager en/of secundair onderwijs doen.