Havencentrum 2019


Blik op de toekomst

Havenbelevingscentrum

Als alles volgens planning gaat, opent het gloednieuwe, interactieve havenbelevingscentrum in 2024 zijn deuren op de Droogdokkensite. In 2019 finaliseerden we samen met het Havenbedrijf Antwerpen het programma van eisen. In lijn met het stedelijke bestuursakkoord zal het nieuwe havenbelevingscentrum ontwikkeld worden in een nauwe interactie met andere betrokken partijen op de Droogdokkensite zoals maritiem erfgoed en Stormkop. In afwachting zal op de site te Lillo een interactief havenbelevingsparcours 'Run Your Port' ontwikkeld worden.

Versterkte focus op arbeidsmarkt en studiekeuze

Aanbodgedreven werking voor meer kwaliteit

Vanaf het schooljaar '20 - '21 werkt het Havencentrum met vaste dagen per type excursie. Klanten kunnen deze dagen op voorhand raadplegen in een digitale kalender en zo gerichter boeken. Dit systeem stelt ons in staat om elke uitstap maximaal kwaliteit te kunnen aanbieden. Voorheen hadden we in drukke periodes vaak piekdagen waarop de kwaliteit van de excursie onder druk kwam te staan. Deze spreiding via vaste dagen zorgt ervoor dat dat niet meer kan gebeuren.

Het systeem dat we in 2019 al voor de Havenrondvaart introduceerden, breiden we zo verder uit.

Job Discovery Lab voor jongeren

Het Havencentrum en Talentenstroom dienden samen een projectvoorstel bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de ontwikkeling van een Job Discovery Lab. Hiermee willen we jongeren en jonge werkzoekenden (-26 jaar) de diversiteit aan beroepen in het havengebied laten ontdekken op een actieve manier. Daarnaast kan een bezoeker aftoetsen welk beroep aansluit bij zijn persoonlijke voorkeuren.

Europa en Vlaanderen keurden het projectvoorstel goed. Hierdoor zullen we in 2020 een subsidie ontvangen om dit project te realiseren.

Cardgo game als 'Havenintro'

Cardgo geeft jongeren uit de derde graad secundair onderwijs op een speelse manier inkijk in het havengebied. Met één set kaarten, kunnen ze kiezen uit verschillende spelen en opdrachten met elk hun eigen focus. Jongeren ontdekken samen de haven van Antwerpen, haar link met de wereld, haar goederen en beroepen. Met deze kaartenset spelen ze verschillende spelen en gaan ze samen op onderzoek. Zo kijken ze op een speelse manier binnen in het havengebied.

In 2019 testen de eerste jongeren het uit. Vanaf september 2020 zullen alle leerlingen dit spel ter voorbereiding van hun havenuitstap kunnen spelen.

Vernieuwing aanbod voor de derde graad

Er is keuze uit vier thematische tours in de haven: een algemene inleiding, logistiek, industrie en maritiem. Deze bezoeken kunnen met bedrijfsbezoeken voor groepen uit het kerngebied (*) en zonder voor alle andere groepen geboekt worden. Ook zal er een nieuw arbeidsmarktgericht educatief programma 'PortXpert' gerealiseerd worden. Het programma is een combinatie van bedrijfsbezoek, een eerste ervaring met een reële werkomgeving en een doe-activiteit. Hiermee wil het Havencentrum met meer effectiviteit een brug maken tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

(*) Wat is het kerngebied?

Vanaf september 2020 verleggen we onze focus naar die jongeren wiens interesse we willen wekken voor maatschappelijk draagvlak enerzijds en hun interesse opwekken voor jobs in de haven anderzijds. Alle scholen blijven welkom en krijgen gegarandeerd een kwalitatief programma boordevol havenkennis. Maar groepen uit het kerngebied zullen dat net ietsje extra krijgen zoals de mogelijkheid om een bedrijfsbezoek te boeken.