Havencentrum 2019


Havencentrum in een notendop

Het Havencentrum neemt jongeren - vooral in klasverband - mee op pad in de haven van Antwerpen. We hebben een aanbod op maat voor het lager tot en met het hoger onderwijs. We tonen deze jongeren de impact van de haven op het dagelijkse leven en welke tewerkstellings-mogelijkheden er voor hen in onze wereldhaven zijn. Door jongeren een beleving te geven van de haven in ’t echt, willen we ons steentje bijdragen om onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen.