Havencentrum 2019


In cijfers

Over deze cijfers

De inkomsten van eigen activiteiten zijn gelijkaardig aan die van de voorbije jaren. Een toename blijft moeilijk te verwezenlijken omwille van de maximumfactuur in het onderwijs. In 2019 zijn de totale inkomsten door een dubbele verhoging merkelijk gestegen. Dit is het gevolg van een éénmalige verhoging van de dotatie en van de eerste inkomsten uit het Europese programma Right. Dit programma zorgt voor een financiële ondersteuning van de ontwikkeling van nieuwe excursies voor de derde graad. De totale kosten (1,3 mio EUR) namen toe met net geen 13%. Dit is vooral te wijten aan het tijdelijk op de loonlijst nemen van de coördinator Talentenstroom tot juni 2020. Voor 2019 wordt deze kost nog vergoed door de Stad Antwerpen. Het normaal voorzien personeelskader is met 1 FTE nog steeds niet volledig ingevuld. Voorzien wordt dat tegen eind 2020 het personeelskader volledig zal ingevuld zijn. Het boekjaar kan met een positief resultaat afgesloten worden (125.697 EUR). De opgebouwde reserves lopen zoals voorzien dan ook verder op. Het is de bedoeling deze middelen (+1,2 mio EUR) in te zetten om het nieuwe havenbelevingsparcours ‘Run Your Port’, de vernieuwing van de welkomzone, een job discovery lab en verdere vernieuwing van het educatief aanbod te financieren. Op die manier zal het Havencentrum tegen eind 2023 haar ideale leerlijn van 10 tot 18 jaar en ouder goed op orde hebben met een vernieuwd interactief aanbod met hoge (haven)beleving. Het nieuwe havenbelevingscentrum in 2024 op de Droogdokkensite is dan de kers op de taart. De uitdaging voor de komende jaren zal vooral de moeilijkere bereikbaarheid van het Havencentrum zijn omwille van de werken aan de Oosterweelverbinding.