Gouverneur Kinsbergencentrum 2019


Blik op de toekomst

Hybride leren: van theorie naar praktijk

GKC wil nog sterker inzetten op hybride leren. Kwartier Z komt hier al deels aan tegemoet en vormt de ideale overgang van de theorie uit hoorcolleges naar een stage op het echte terrein. In Kwartier Z kunnen studenten de theorie in een veilige omgeving oefenen. We bekijken hoe we dit concept nog verder kunnen uitwerken zodat onderwijs- en zorginstellingen hier zelf mee aan de slag kunnen. Bovendien zullen we meerdere train-the-trainersessies over specifieke thema's zoals dementie organiseren in Kwartier Z.

In 2020 zoeken we ook naar manieren om leerlingen van een zorgopleiding en huisarten in opleiding te laten samenwerken.

Masterproeven als opstap naar nieuw aanbod

Jaarlijks legt de Universiteit Antwerpen 240 masterproeven bij de huisartsen en 100 bij verpleeg- & vroedkunde vast. Het GKC volgt de keuze van thema's nauwgezet op aangezien deze onderzoeken belangrijk zijn om gaten in het zorginnovatieaanbod op te sporen en hier een antwoord op te bieden.

Momenteel zijn er drie thema's die de interesse wekken en waarvoor we tools zouden kunnen ontwikkelen die ook voor lokale besturen interessant zijn:

Buurtgerichte zorg: onderzoek naar modellen om de hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te maken én houden.

Sensibilisering rond zorgberoepen: meer mensen warm maken voor een job in de zorg door onder andere in te zetten op een positieve beeldvorming, aandacht te hebben voor diversiteit in opleidings- en rekruteringscampagnes en jongeren op de juiste momenten te beïnvloeden in hun studiekeuze.

Uitval in de zorgsector vermijden: er is veel uitval in de zorg; zowel tijdens de opleiding, tijdens de overstap van opleiding naar arbeidsmarkt en op de arbeidsmarkt zelf. GKC wilt onderzoek doen naar een screeningstool die de risico's op burn-out bij zorgmedewerkers in kaart brengt. Hieraan worden acties gekoppeld die de zorgprofessional zelf of met hulp van anderen kan uitvoeren om zo burn-out te vermijden of er van te herstellen. Lokale besturen kunnen met deze tool zorgprofessionals in hun regio ondersteunen.

Testruimte voor zorginnovatie

Vanaf 2020 kunnen de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), het Centre for Health and Technology (CHAT) en verschillende start-ups zorginnovaties presenteren in GKC. Een panel met experts van onder andere Universiteit Antwerpen selecteert uit de verschillende voorstellen de beste zorginnovaties. Daarna volgt een beoordeling door zorgprofessionals. De Universiteit Antwerpen zorgt op haar beurt voor modellen en de wetenschappelijke onderbouwing.

Ook het Europees project EMPOWERCARE dat via innovatieve technologieën, kennisoverdracht en een meer persoonsgerichte benadering de problemen van de toenemende vergrijzing wil oplossen, krijgt een plekje in GKC. De zorginnovaties en zorgmodellen die voortkomen uit dit project, zullen uitgetest worden in GKC.