Gouverneur Kinsbergencentrum 2019


Hoogtepunten

Kwartier Z, ruimte voor zorgtalent

Kwartier Z bestaat uit een volledig werkend, realistisch appartement waar een oudere zorgontvanger zou kunnen wonen. Je kunt er poetsen, koken, strijken, wassen… Daarnaast zijn er ook leslokalen en een grote polyvalente ruimte met vier verschillende hoog-laagbedden, oefenpoppen, verpleegkarren, een passieve en actieve tillift. Het is dé ideale oefenruimte voor (toekomstige) zorgprofessionals. Leerlingen kunnen in Kwartier Z experimenteren met verschillende zorgmethodieken of hun stage voorbereiden. Zorgmedewerkers maken hier kennis met nieuwe of complexe zorgvragen en kunnen zo hun competenties verder ontwikkelen. Leveranciers van zorgtechnologieën kunnen hier in de toekomst hun producten uittesten en etaleren.

In maart gaven we het startschot voor Kwartier Z en konden verschillende geïnteresseerden kennismaken met de werking. Werkgevers in de zorg en scholen konden vanaf september 2019 de oefenruimte boeken. De Universiteit Antwerpen startte een onderzoek om de maatschappelijke impact van Kwartier Z wetenschappelijk te valideren. In juni 2020 krijgen we een eerste rapport met aanbevelingen.

Meer weten? Surf naar de provinciale website!

Ellen Cox van de Spectrumschool was alvast enthousiast over haar bezoek: “De samenwerking met Kwartier Z was voor ons een meerwaarde omdat we op die manier onze zorgopleiding(en) kunnen voorstellen. Wij hopen dat er in de toekomst nog extra technieken kunnen aangeleerd worden waarvoor wij als school niet altijd de budgetten of infrastructuur hebben. Via Kwartier Z zouden we ook verdere samenwerkingsmogelijkheden met andere scholen en voortgezette opleidingen kunnen stimuleren.”

ZORO: boetseren aan de toekomstige zorgprofessional

In Vlaanderen werken meer dan 350 000 zorgprofessionals en in Nederland zijn dat er ruim 1 miljoen, maar toch zijn er nog steeds handen te kort. Een stijgende groep ouderen én bijkomende zorgvraag, lange wachtrijen… Het Interreg Vlaanderen-Nederland project ZORO – Zorgroute Arbeidsmarkt wil een antwoord bieden op deze uitdagingen. Hoe? Door opleidingsmodules te ontwikkelen voor 4 competenties die elke zorgmedewerker zou moeten hebben: interprofessioneel samenwerken, technologische wendbaarheid, intrapreneurship en ethisch handelen. In november 2019 was de kick-off van ZORO. Partners en geïnteresseerden uit het onderwijs, werkveld en beleid dachten mee na over hoe we leermodules rond de 4 competenties kunnen ontwikkelen.

Die input uit de praktijk aangevuld met focusgroepen in Vlaanderen en Nederland én een literatuurstudie, vormde de basis voor het wetenschappelijk onderzoek van Universiteit Antwerpen. Het rapport bevat aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van de leermodules. Studenten en werknemers uit de zorgsector zullen deze modules vanaf 2020 testen in verschillende settings zodat ze gebruiksklaar zijn tegen september 2022. Voor ZORO werkt GKC samen met onderwijspartners Curio (NL), Scalda (NL), VIVES graduaat Verpleegkunde (VL), VIVES Hogeschool (VL) en Universiteit Antwerpen (VL), en zorgorganisatie Zorggroep Ter Weel (NL).

Meer over ZORO via de provinciale website.

Gouverneur Kinsbergencentrum als ontmoetingsplaats en inspiratiebron voor Europese projecten

Op 5 en 6 december organiseerde Interact – een netwerk dat kennis en inspiratie over Europese projecten wil delen - het event ‘Inclusive Growth On the Road: Health & Ageing’ in het Gouverneur Kinsbergencentrum. Deelnemers konden kennismaken met verschillende Europese projecten waaronder ZORO en kregen inspirerende verhalen te horen van verschillende projectpartners over de thema’s gezondheid en vergrijzing. Ook de ruimtes van Kwartier Z werden getest en goedgekeurd.

17/10: jeugd in het gebouw

Op 17/10 kregen drie YOUCA-jongeren de kans om mee te draaien in het GKC. Ze hielpen in het medisch archief, klusten mee in de gemeenschappelijke lokalen en gaven feedback op de werking en het gebouw. Het loon dat ze die dag verdienden, 55 euro, gebruikt YOUCA om wereldwijd jongerenprojecten te financieren.

Vrijwilligers aan zet

Steven Daelemans werkt al meer dan 5 jaar bij het GKC. 1x per week snijdt hij kladpapier en bestickert oude omslagen met het nieuw logo. Ook haalt hij oud papier op in de bureaus.

Koen Verrezen werkt al bijna 4 jaar in het GKC. Hij onderhoudt onze Excelformulieren, structureerde de bibliotheek en verzorgt de bezetting van Kwartier Z.

Studenten interieurarchitectuur van de Universiteit Antwerpen denken na over het concept van Kwartier Z en GKC.