docAtlas jaarverslag 2019


Blik op de toekomst

In transitie

DocAtlas was ook in 2019 een organisatie in transitie.

Tegen 2020-2021 willen we overstappen naar een nieuw bibliotheeksysteem. We namen een halftijdse medewerker, Dirk Meurkens, onder de arm om dit in goede banen te leiden.

DocAtlas Turnhout, de Bib Turnhout en de andere partners die mee verhuizen naar het provinciaal cultuurhuis de Warande zullen in 2020 regelmatig de koppen bij elkaar steken om de verschillende publiekswerkingen inhoudelijk, technisch en logistiek op elkaar af te stemmen.

We hopen in 2020 een nieuwe directeur in ons team te verwelkomen die deze transitie in goede banen kan leiden.

Digitalisering

DocAtlas zit niet stil op vlak van digitale vernieuwing. Onze documentalist digitalisering en innovatie, Renée Ryckx, is volop bezig met de integratie van zelfuitleenbalies in onze dienstverlening.

Met onze digitale dossiers willen we leerkrachten gidsen door de hoeveelheid aan online informatie. Nieuwe thema’s zoals cultuur- en traumasensitief lesgeven zitten in de pijplijn.

Ontdek ons ook op sociale media

image
image
image
image