Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 2019


Team

Directeur


Vacant

Ondersteuning


Polyvalent medewerker

Denise Marchandt (C)

Mirtha Vargas-Alvis (C)

Documentatie bibliotheek


Documentalist - communicatieconsulent

Benedikte Faes (C)

Documentalisten

Elise Cools (C) Roos Hertsens (C) Renée Ryckx (C) Caroline Staelens (C) Liesbet Van der Ven (C)

Adviseur

Isabelle Vandenbergen (C)

In dienst: 1 documentalist

Uit dienst: 1 documentalist

(C) = contractueel

(S) = statutair

Het gebudgetteerd personeelskader vind je terug in de meerjarenplanning en in de jaarlijkse budgetopmaak (PR 6 december 2019)

Raad van bestuur en directiecomité Raad van bestuur = voltallige provincieraad Directiecomité = deputatie

Revisor Callens, Pirenne en Co - vertegenwoordigd door Ken Snoeks Jan Van Rijswijcklaan 10 - 2018 Antwerpen