docAtlas jaarverslag 2019


In cijfers

Over deze cijfers

De inkomsten van docAtlas zijn door de jaren heen zeer stabiel. 2019 is hierop een uitzondering omwille van de niet-structurele verlaging van de dotatie met 50.000 EUR. De totale kosten blijven nagenoeg gelijk. Ten eerste is er een tijdelijke verschuiving van personeels- naar werkingskosten door het gebruik van interim personeel. Daarnaast werd het personeelskader vanaf midden 2019 niet volledig ingevuld. Het resultaat is met een bedrag van 28.368 EUR opnieuw positief. De opgebouwde reserves zullen onder andere dienen voor de verdere digitalisering van de werking en voor de vernieuwing van het bibliotheeksysteem.